ZERO INVISIBILITAT

Com podem organitzar un sistema de detecció i seguiment de perfils en risc d’abandonament?

Salvador Avià

Líder del repte Zero Invisibilitat

Social Innovation Consultant al grup TPC i membre de la Junta de la Càtedra de Joventut a la Universitat de València.

Biografia

A en Salvador el motiva treballar pel desenvolupament de les comunitats. La seva visió holística i el seu convenciment de que la base de la inclusió social es troba en l’educació i l’assessorament l’han portat a investigar com la tecnologia pot impulsar i facilitar l’eficàcia dels projectes socials, i a la vegada a treballar com un enfocament social pot aturar temptacions regressives i antidemocràtiques que puguin sorgir de l’ús inmoral de la intel·ligència artificial.

Membres del grup

Oriol Bosch Esquinas. Ana Coca Jimenez, Esther Judith Fernández Pérez, Vanessa Francès Mola, Sandra Gallardo Ramirez, Magda Garcia López, Priscila Gerlach, Alejandra Gómez, Ana Lirolaba, Núria López Vallverdú, Loles Martinez Caparros, Mònica Palau Sitjes, Carme Pallès Riera, Rosa Palmer, Héctor Pérez, David Plaza Candel, Sara Soler, Elisa Tafani, Pepi Vazquez Carrasco, Anna Gòmez.

 

Com podem organitzar un sistema de detecció i seguiment de perfils en risc d’abandonament?

Lluitar per la reducció de l’AEP sense una bona detecció i diagnosi de la problemàtica i el seu abast suposa enfrontar-s’hi a cegues i sense les eines necessàries per articular respostes eficients i efectives.

Per complir amb l’objectiu de reduir la incidència d’aquest fenomen, es requereix de l’accés i l’ús de dades que permetin obtenir una bona fotografía dinàmica de l’escenari. Partir d’un coneixement precís de l’abast i la forma de la problemàtica en la realitat municipal sobre el qual es vol intervenir és un element fonamental per a garantir la seva efectivitat:

– Quin és el nombre de persones que s’hi veuen afectades?
– A quins col·lectius pertanyen?
– Quines característiques socioeducatives presenten?
– Quines són les causes i les conseqüències principals?
– Quins recursos se’ls ha ofert fins al moment?

Què podem fer

Lluitar per la reducció de l’AEP sense una bona detecció i diagnosi de la problemàtica i el seu abast suposa enfrontar-s’hi a cegues i sense les eines necessàries per articular respostes eficients i efectives.

Per complir amb l’objectiu de reduir la incidència d’aquest fenomen, es requereix de l’accés i l’ús de dades que permetin obtenir una bona fotografía dinàmica de l’escenari. Partir d’un coneixement precís de l’abast i la forma de la problemàtica en la realitat municipal sobre el qual es vol intervenir és un element fonamental per a garantir la seva efectivitat:

– Quin és el nombre de persones que s’hi veuen afectades?
– A quins col·lectius pertanyen?
– Quines característiques socioeducatives presenten?
– Quines són les causes i les conseqüències principals?
– Quins recursos se’ls ha ofert fins al moment?

Pràctiques inspiradores