L’ajuntament de Badia del Vallès ha desenvolupat l’Observatori de les Trajectòries Educatives per tal de donar resposta a la manca de sistematització d’informació relacionada amb les trajectòries educatives, com un fet que dificulta la promoció d’accions preventives en relació amb la desafecció escolar i l’AEP, així com la detecció precoç d’interessos formatius.

El projecte es va iniciar al curs 2009-2010. Es tracta d’un sistema de recollida de dades i indicadors de risc d’AEP que proporcionen els centres educatius de la ciutat.

Per a fer-ho, la tècnica d’Orientació Comunitària s’encarrega d’informar i demanar les dades als centres educatius, fa el tractament i l’anàlisi d’aquestes dades, i finalment, redacta l’informe anual.

Amb aquestes dades diagnòstiques de les trajectòries educatives es promouen accions preventives en relació amb la desafecció escolar i l’AEP, així com detectar interessos formatius per tal de posar en relleu la realitat d’aquest fenomen al municipi i fer propostes polítiques al respecte.