ZERO DIFICULTATS D’APRENENTATGE

Com podem garantir que tots els i les joves dels nostres municipis reben els suports necessaris per tenir una experiència d’èxit educatiu que els motivi a continuar estudiant?

Dani Corpas Cullet

Líder del repte Zero Dificultats d'Aprenentatge

Cap de secció de programes educatius de l’Ajuntament de Mataró.

Biografia

A través de les seves funcions a l’Ajuntament de Mataró, en Dani coordina la Secretaria Tècnica de l’FP, el Consell de l’FP i la recent oberta Oficina d’Orientació Educativa.

Des de l’Ajuntament de Mataró, en Dani ha pogut sumar en la tasca que aquest Ajuntament realitza amb tot allò relacionat amb l’orientació i l’acompanyament a l’alumnat i en la reducció de l’abandonament prematur a la secundària i postobligatòria.

Correu: dcorpas@ajmataro.cat

Membres del grup

Nerea Arechaga Zugadi, Anna Bombardó, Marta Casanovas, Pol Espar, Marien Fuertes Martinez, Ángeles García, Jordi Giménez Manent, Alejandra Gómez, Gemma Gutiérrez Moreno, Laura Marañón Castells, Cristina Márquez Fernández, Alexia Olaria, Teresa Pla Saavedra, Marta Sebastià Vigués, Rosa Sellarés, José Miguel Velasco, Josep Vives Forn, Alba Lopez, Esther Regull, Yolanda Almirall.

Com podem organitzar un sistema de detecció i seguiment de perfils en risc d’abandonament?

Lluitar per la reducció de l’AEP sense una bona detecció i diagnosi de la problemàtica i el seu abast suposa enfrontar-s’hi a cegues i sense les eines necessàries per articular respostes eficients i efectives.

Per complir amb l’objectiu de reduir la incidència d’aquest fenomen, es requereix de l’accés i l’ús de dades que permetin obtenir una bona fotografía dinàmica de l’escenari. Partir d’un coneixement precís de l’abast i la forma de la problemàtica en la realitat municipal sobre el qual es vol intervenir és un element fonamental per a garantir la seva efectivitat:

– Quin és el nombre de persones que s’hi veuen afectades?
– A quins col·lectius pertanyen?
– Quines característiques socioeducatives presenten?
– Quines són les causes i les conseqüències principals?
– Quins recursos se’ls ha ofert fins al moment?

Què podem fer

Lluitar per la reducció de l’AEP sense una bona detecció i diagnosi de la problemàtica i el seu abast suposa enfrontar-s’hi a cegues i sense les eines necessàries per articular respostes eficients i efectives.

Per complir amb l’objectiu de reduir la incidència d’aquest fenomen, es requereix de l’accés i l’ús de dades que permetin obtenir una bona fotografía dinàmica de l’escenari. Partir d’un coneixement precís de l’abast i la forma de la problemàtica en la realitat municipal sobre el qual es vol intervenir és un element fonamental per a garantir la seva efectivitat:

– Quin és el nombre de persones que s’hi veuen afectades?
– A quins col·lectius pertanyen?
– Quines característiques socioeducatives presenten?
– Quines són les causes i les conseqüències principals?
– Quins recursos se’ls ha ofert fins al moment?

Pràctiques inspiradores