16.06.2023

Daniel Corpas és Cap de secció de programes educatius de l’Ajuntament de Mataró, i ens parla del programa de reforç que el municipi ofereix a tots els centres públics, tant de primària com de secundària, amb l’objectiu de donar resposta a l’èxit escolar de l’alumnat.

“Ara mateix ens trobem amb un repte molt important, que és l’obtenció de dades per continuar objectivant els indicadors que ens permeten seguir aquest problema. […] Un dels aspectes clau perquè un municipi desenvolupi un projecte com aquest és el treball en xarxa”

Vols saber-ne més?