21.04.2023

El baix rendiment escolar i la repetició de curs són factors que estan altament correlacionats amb l’abandonament escolar prematur i que, a la vegada, afecten negativament l’autoestima i l’autopercepció de les capacitats dels mateixos estudiants. Per aquesta raó, des de la Plataforma Zero Abandonament presentem el repte Zero dificultats d’aprenentatge, amb l’objectiu de reduir l’abandonament escolar prematur abordant estratègies que millorin el rendiment i l’èxit educatiu.

La baixa autoestima com a estudiant resultant de les males notes, fa minvar també la motivació i la dedicació escolar; és molt important tenir en compte que l’aula i l’escola són espais on les emocions estan estretament vinculades amb dinàmiques de poder específiques i a normes socials, que en la majoria d’ocasions tenen a veure amb ser un bon o un mal estudiant.

Una d’aquestes estratègies que funcionen per millorar l’èxit educatiu és la personalització dels aprenentatges, ja que permet l’atenció de necessitats i interessos concrets per cada estudiant, de la mateixa manera que el reforç de la tutorització i l’orientació són elements clau per prevenir l’AEP. En aquest sentit, els aprenentatges flexibles que permeten la connexió amb altres activitats formatives generen un alt impacte motivacional i poden aportar experiències d’èxit en altres habilitats que ajuden a restaurar l’autoestima.

Relacionat: Infografia: 4 de cada 10 repetidors a l’ESO abandonen prematurament els estudis

Es tracta, per tant, d’articular models de suport educatiu i de flexibilitat curricular de qualitat des del territori per arribar a l’alumnat que més ho necessita tot desplegant estratègies municipals en coordinació amb els centres educatius, serveis externs i entitats del tercer sector i el teixit empresarial.

De totes maneres, és molt important tenir present que l’èxit educatiu està estretament relacionat amb la classe social d’origen de l’alumnat; els joves amb rendes més baixes tenen cinc vegades més probabilitats d’abandonar els estudis que no els joves de famílies amb rendes més altes. Les claus per superar aquesta situació són la dedicació a l’estudi, l’autoconfiança i la motivació intrínseca.

Relacionat: Infografia: 1 de cada 5 joves de famílies amb ingressos baixos abandona els estudis

Els estudis especialitzats conclouen que les claus per superar el determinisme social sobre el rendiment i l’AEP són la dedicació a l’estudi i el temps al centre escolar, l’autoconfiança i l’autopercepció. A la vegada, millorar el rendiment escolar millora l’autoestima i les expectatives educatives i, en conseqüència, motiva als alumnes a continuar amb la trajectòria d’aprenentatge.

Per tal d’activar tots aquests factors protectors, i d’aquesta manera reduir dràsticament l’abandonament en els nostres municipis, cal millorar l’accés a recursos educatius addicionals, com ara a grups d’estudi assistit o a suport psicològic. D’altra banda, l’accés a experiències d’aprenentatge fora de l’escola motiven els estudiants a aprendre i a fer-se valorar en l’entorn educatiu. A Catalunya, i des dels municipis, s’ha constatat que aquesta mesura funciona i és altament valorada pels centres educatius i els usuaris.

Relacionat: Consulta l’article del Repte 1 sobre Zero Invisibilitat

Quin ha de ser el paper dels municipis en aquest cas? De quina manera poden contribuir a la motivació estudiantil i, en conseqüència, a la reducció de l’abandonament escolar prematur?

Cal que els municipis ofereixin acompanyament als i les joves adolescents, especialment als qui tenen més dificultats a l’escola, amb l’objectiu de millorar la seva autoestima, prevenir l’absentisme escolar i l’abandonament escolar prematur. El suport i l’exigència acadèmica –conjuntament amb altres aspectes escolars- milloren els resultats i l’aprenentatge. Trobem iniciatives que fa anys que funcionen, com ara els Tallers de Suport Assistits per donar suport fora de l’horari escolar. És necessari que des dels municipis es pugui donar suport als centres i oferir més suport fora de l’horari lectiu. La creació de programes locals de suport ha de tenir com a base un mapa de recursos i serveis i un treball en xarxa professional i municipal per compartir experiències en serveis de suport als estudiants

Cal també que els municipis ajudin a flexibilitzar l’oferta educativa de l’ESO, connectant-la amb altres activitats dins i fora del centre, amb l’objectiu de millorar les oportunitats per obtenir el graduat. Això ha d’anar acompanyat d’una orientació que relacioni allò que s’aprèn al centre amb els interessos vitals dels joves; les experiències d’aprenentatge formal vinculades a experiències no escolars ajuden a millorar la motivació per aprendre.

Els programes de flexibilitat curricular dirigits a estudiants de 3r i 4t de l’ESO, especialment als que presenten un risc major d’abandonament educatiu, poden oferir l’oportunitat de fer estades en empreses, entitats o serveis del territori per accedir a altres formes d’aprenentatge que s’ajustin als diferents interessos. Els municipis, per part seva, poden liderar aquests processos d’identificació i dinamització de la xarxa, col·laborant amb els centres educatius i amb altres agents del territori. De fet, en el marc del PEE, es preveu la necessitat d’alinear els serveis d’orientació comunitària amb les accions tutorials dels centres.

Com podem assegurar-nos, des dels municipis, que tots els joves de la nostra comunitat reben el suport necessari per tenir una experiència educativa exitosa que els motivi a continuar estudiant?

Uneix-te al repte Zero dificultats d’aprenentatge en aquest enllaç per conèixer iniciatives ja existents destinades a millorar el rendiment acadèmic dels estudiants, i a la vegada col·labora en la recerca d’altres solucions per acabar amb l’abandonament escolar prematur.

Vols saber-ne més?