ZERO BARRERES ECONÒMIQUES

Com garantir un sistema d’ajuts i beques perquè cap alumne es vegi forçat a trencar els seus itineraris formatius per qüestions econòmiques?

Miquel Antonijuan

Líder del repte Zero Barreres Econòmiques

Director del programa Zing de la Fundació Nou Cims

Biografia

A través de la seva feina a la Fundació Nou Cims, en Miquel ha pogut transformar la vida d’aquells joves que mancats de l’oportunitat d’accedir al món formatiu i laboral en igualtat de condicions que els de la resta.

En Miquel compta amb més de 15 anys de recorregut professional com a director i gestor de projectes i equips interdisciplinaris en àrees de Fundraising, Comunicació i Màrqueting a nivell local, així com internacional, i tant en organitzacions de FMCG com del sector no lucratiu.


Membres del grup

Marga Bernárdez Casaus, Judith Fernández Ros, Rafael Gómez i Puigcercós, Jordi Jover, Mauro Mediavila Bordalejo, Anna Molina Miñambres, Jean Olivier Fitzgerald Niassy, Rosanna Puyol Sabaté, Valentí Santos Gallego, Isabel Sanz Alonso, Lluïsa Vayreda Puigvert, Carla Vidal Barrera.

Com podem organitzar un sistema de detecció i seguiment de perfils en risc d’abandonament?

Lluitar per la reducció de l’AEP sense una bona detecció i diagnosi de la problemàtica i el seu abast suposa enfrontar-s’hi a cegues i sense les eines necessàries per articular respostes eficients i efectives.

Per complir amb l’objectiu de reduir la incidència d’aquest fenomen, es requereix de l’accés i l’ús de dades que permetin obtenir una bona fotografía dinàmica de l’escenari. Partir d’un coneixement precís de l’abast i la forma de la problemàtica en la realitat municipal sobre el qual es vol intervenir és un element fonamental per a garantir la seva efectivitat:

– Quin és el nombre de persones que s’hi veuen afectades?
– A quins col·lectius pertanyen?
– Quines característiques socioeducatives presenten?
– Quines són les causes i les conseqüències principals?
– Quins recursos se’ls ha ofert fins al moment?

Què podem fer

Lluitar per la reducció de l’AEP sense una bona detecció i diagnosi de la problemàtica i el seu abast suposa enfrontar-s’hi a cegues i sense les eines necessàries per articular respostes eficients i efectives.

Per complir amb l’objectiu de reduir la incidència d’aquest fenomen, es requereix de l’accés i l’ús de dades que permetin obtenir una bona fotografía dinàmica de l’escenari. Partir d’un coneixement precís de l’abast i la forma de la problemàtica en la realitat municipal sobre el qual es vol intervenir és un element fonamental per a garantir la seva efectivitat:

– Quin és el nombre de persones que s’hi veuen afectades?
– A quins col·lectius pertanyen?
– Quines característiques socioeducatives presenten?
– Quines són les causes i les conseqüències principals?
– Quins recursos se’ls ha ofert fins al moment?

Pràctiques inspiradores