ZERO BARRERES ECONÒMIQUES

Com garantir un sistema d’ajuts i beques perquè cap alumne es vegi forçat a trencar els seus itineraris formatius per qüestions econòmiques?

Miquel Antonijuan

Líder del repte Zero Barreres Econòmiques

Director del programa Zing de la Fundació Nou Cims

Biografia

A través de la seva feina a la Fundació Nou Cims, en Miquel ha pogut transformar la vida d’aquells joves que mancats de l’oportunitat d’accedir al món formatiu i laboral en igualtat de condicions que els de la resta.

En Miquel compta amb més de 15 anys de recorregut professional com a director i gestor de projectes i equips interdisciplinaris en àrees de Fundraising, Comunicació i Màrqueting a nivell local, així com internacional, i tant en organitzacions de FMCG com del sector no lucratiu.


Membres del grup

Marga Bernárdez Casaus, Judith Fernández Ros, Rafael Gómez i Puigcercós, Jordi Jover, Mauro Mediavila Bordalejo, Anna Molina Miñambres, Jean Olivier Fitzgerald Niassy, Rosanna Puyol Sabaté, Valentí Santos Gallego, Isabel Sanz Alonso, Lluïsa Vayreda Puigvert, Carla Vidal Barrera.

Com garantir un sistema d’ajuts i beques perquè cap alumne es vegi forçat a trencar els seus itineraris formatius per qüestions econòmiques?

Evitar que la falta de recursos econòmics sigui una barrera per la continuïtat dels estudis és un repte de país que cal abordar de forma prioritària.

Per tal de donar resposta a aquesta qüestió, és necessari posar en acció una voluntat política decidida al voltant de la cobertura de les necessitats dels i les joves en situació de vulnerabilitat – i de retruc, les de les seves famílies. Això implica no només garantir les condicions materials sinó també limitar la pèrdua d’oportunitats que per algunes famílies d’entorns vulnerables aquest fet suposa.

 • Quines necessitats haurien de cobrir de forma prioritària en el nostre territori?
 • Transport i mobilitat, materials, matrícula, extraescolar, activitats d’estiu, beca-salari?
 • Qui l’hauria de finançar?
 • Quins serien els requisits d’accés?
 • Com es podrien gestionar i acompanyar de forma àgil perquè la seva obtenció no sigui una barrera?
 • Com identificariem l’alumnat preceptor d’aquest suport?
 • Quin rol podrien tenir els centres educatius i de FP en la seva prescripció?
 • Com garantim l’acompanyament necessari als joves durant el temps que estaran becats?
 • Com avaluarem els resultats d’aquest sistema?
 • Com podriem contribuir les administracions locals en l’articulació d’un sistema de beques de continuïtat educativa per l’alumnat en risc d’abandonar?

 

Disposar d’un sistema d’ajuts i beques que garanteixin que cap alumne vegi afectada la seva escolarització com a conseqüència directa de la seva situació socioeconòmica s’institueix com una reposta central.

Què podem fer

 • Definir un model d’identificació de perfils candidats prioritaris per la sol·licitud de beques.
 • Garantir l’accés a beques i ajuts per l’escolarització a estudis secundaris postobligatoris i recursos de noves oportunitats, així com de despeses indirectes tot assegurant que les famílies i joves amb més dificultats econòmiques accedeixen als programes de beques públics, a través de l’acompanyament i suport durant els processos de sol·licitud de beques.
 • Facilitar l’accés a les activitats fora escola a través de beques i ajuts.
 • Des del Departament d’Educació, desenvolupar un programa de beques salari i ajuts per la continuïtat d’estudis postobligatoris no universitaris per l’alumnat.

Pràctiques inspiradores