ZERO IMPEDIMENTS AL RETORN

Com impulsem des dels municipis noves oportunitats socials i educatives per a joves que han sortit del sistema educatiu i necessiten metodologies innovadores i restauratives?

Jordi Grau Giménez | Laia Herrera Pujol

Líders del repte Zero Impediments al Retorn

Gestor de projectes a la Direcció d’Educació, Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Coordinadora de projectes de l’IERMB per l’Àrea de Cultura, Educació Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona.


Biografia

En Jordi compagina la seva feina com a gestor de projectes amb la d’enginyer industrial per l’ETSEIAA de Terrassa, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Ha participat en la definició i la creació del servei de l’Escola Municipal de Segones Oportunitats (EM2O), la primera escola de titularitat municipal d’aquestes característiques a Catalunya.  Actualment n’és el tècnic responsable. Ha treballat al Consorci d’Educació de Barcelona com a responsable de manteniment i serveis generals d’equipament educatius i a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona com a tècnic d’infraestructures. Ha exercit la docència com a professor de CFGS i en la preparació de proves d’accés a CFGM en centres concertats.Ha estat responsable en els àmbits de logística i planificació en empreses com Decathlon, Beiersdorf, Flamagas (Corp. Puig) i empreses auxiliars de l’automoció i la construcció.

En l’àmbit públic, la Laia ha treballat per la Tinència d’Alcaldia de Drets Socials, per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) i pel Districte de Gràcia. En l’àmbit privat, ho ha fet per la Fundació BCN Formació Professional. Actualment compagina la seva tasca com a coordinadora de Projectes de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB) per l’Àrea de Cultura, Educació Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona; amb la supervisió de l’Escola Municipal de Segones Oportunitats i els Grups de Treball del Consell municipal de la Formació Professional de Barcelona.

 

Membres del grup

M. José Arcos Rodríguez, Maria Benages Serrano, Cristina Bernabé Pérez, Pilar Dueso Buisan, Beatriz Fong Serguera, Maite Fortuny Soliva, Manuela Gallardo Sánchez, Alicia Garcia Sola, Mireia Garriga Clusellas, Lurdes Gurria Santiago, Eduardo Juarez Moyano, Sergi Lejardi Estevez, Maribel Llavero Olivares, Sonia Navarro, Alexia Olaria, Sara Ortega, Mikela Rodriguez Van der Wel, Judit Rufi Barbera, Esther Salvachúa Ereza, Anna Santarrosa, Laura Torrabadella García, Susanna Salvador Iborra, Anna Garrido.

Com podem organitzar un sistema de detecció i seguiment de perfils en risc d’abandonament?

Les escoles, programes i centres de noves oportunitats constitueixen avui en dia una peça imprescindible per entendre l’actual escenari educatiu.

Les noves oportunitats cobreixen un buit central en el sistema d’educació formal i s’estableixen com a iniciatives molt efectives davant de processos d’AEP en tant que proporcionen recursos i metodologies alternatives per tal de reconstruir motivacions, aspiracions i projectes vitals trencats.

 • Què fem amb l’alumnat que sent que “l’escola no és per ell/a”?
 • Com garantir la reversibilitat en les situacions definides socialment com de “fracàs escolar”?
 • De quina manera podem construir una definició alternativa – i personalitzada -d’èxit escolar que inclogui a tothom?
 • Com reforçar els dispositius de noves oportunitats educatives amb els recursos i les metodologies necessàries perquè puguin atraure i capacitar els joves que abandonen prematurament els estudis?
 • Com articulem un mapa de recursos i una oferta formativa de nova oportunitat ajustats al nombre i perfil dels joves que han abandonat (edat, nivell educatiu assolit, competències clau, temps sense estudiar, interessos, etc.)?
 • Quins continguts han de tenir aquests recursos?
 • Com s’han de connectar amb el sistema educatiu?
 
S’ha de fer una aposta clara per ampliar l’oferta de places en els centres i programes de noves oportunitats tot reconeixent la seva funció, al mateix temps que s’estabilitzen les seves condicions.
 
Aquestes institucions i programes han de connectar-se amb la resta d’itineraris i recursos formatius reglats i no reglats del territori.

Què podem fer

 • Programes específics de Noves Oportunitats enfocats en el progrés de la formació integral i en el retorn a la formació per tal de facilitar la integració laboral i social.
 • Programes múltiples de segones oportunitats com ara el Programa TET de Transició Escola Treball.
 • Itineraris i mapes de recursos de noves oportunitats.
 • Programes intensius que integren diferents serveis i que es concentren en els aspectes acadèmics i el desenvolupament personal.

Pràctiques inspiradores