ZERO IMPEDIMENTS AL RETORN

Com impulsem des dels municipis noves oportunitats socials i educatives per a joves que han sortit del sistema educatiu i necessiten metodologies innovadores i restauratives?

Jordi Grau Giménez | Laia Herrera Pujol

Líders del repte Zero Impediments al Retorn

Gestor de projectes a la Direcció d’Educació, Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Coordinadora de projectes de l’IERMB per l’Àrea de Cultura, Educació Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona.


Biografia

En Jordi compagina la seva feina com a gestor de projectes amb la d’enginyer industrial per l’ETSEIAA de Terrassa, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Ha participat en la definició i la creació del servei de l’Escola Municipal de Segones Oportunitats (EM2O), la primera escola de titularitat municipal d’aquestes característiques a Catalunya.  Actualment n’és el tècnic responsable. Ha treballat al Consorci d’Educació de Barcelona com a responsable de manteniment i serveis generals d’equipament educatius i a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona com a tècnic d’infraestructures. Ha exercit la docència com a professor de CFGS i en la preparació de proves d’accés a CFGM en centres concertats.Ha estat responsable en els àmbits de logística i planificació en empreses com Decathlon, Beiersdorf, Flamagas (Corp. Puig) i empreses auxiliars de l’automoció i la construcció.

En l’àmbit públic, la Laia ha treballat per la Tinència d’Alcaldia de Drets Socials, per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) i pel Districte de Gràcia. En l’àmbit privat, ho ha fet per la Fundació BCN Formació Professional. Actualment compagina la seva tasca com a coordinadora de Projectes de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB) per l’Àrea de Cultura, Educació Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona; amb la supervisió de l’Escola Municipal de Segones Oportunitats i els Grups de Treball del Consell municipal de la Formació Professional de Barcelona.

 

Membres del grup

M. José Arcos Rodríguez, Maria Benages Serrano, Cristina Bernabé Pérez, Pilar Dueso Buisan, Beatriz Fong Serguera, Maite Fortuny Soliva, Manuela Gallardo Sánchez, Alicia Garcia Sola, Mireia Garriga Clusellas, Lurdes Gurria Santiago, Eduardo Juarez Moyano, Sergi Lejardi Estevez, Maribel Llavero Olivares, Sonia Navarro, Alexia Olaria, Sara Ortega, Mikela Rodriguez Van der Wel, Judit Rufi Barbera, Esther Salvachúa Ereza, Anna Santarrosa, Laura Torrabadella García, Susanna Salvador Iborra, Anna Garrido.

Com podem organitzar un sistema de detecció i seguiment de perfils en risc d’abandonament?

Lluitar per la reducció de l’AEP sense una bona detecció i diagnosi de la problemàtica i el seu abast suposa enfrontar-s’hi a cegues i sense les eines necessàries per articular respostes eficients i efectives.

Per complir amb l’objectiu de reduir la incidència d’aquest fenomen, es requereix de l’accés i l’ús de dades que permetin obtenir una bona fotografía dinàmica de l’escenari. Partir d’un coneixement precís de l’abast i la forma de la problemàtica en la realitat municipal sobre el qual es vol intervenir és un element fonamental per a garantir la seva efectivitat:

– Quin és el nombre de persones que s’hi veuen afectades?
– A quins col·lectius pertanyen?
– Quines característiques socioeducatives presenten?
– Quines són les causes i les conseqüències principals?
– Quins recursos se’ls ha ofert fins al moment?

Què podem fer

Lluitar per la reducció de l’AEP sense una bona detecció i diagnosi de la problemàtica i el seu abast suposa enfrontar-s’hi a cegues i sense les eines necessàries per articular respostes eficients i efectives.

Per complir amb l’objectiu de reduir la incidència d’aquest fenomen, es requereix de l’accés i l’ús de dades que permetin obtenir una bona fotografía dinàmica de l’escenari. Partir d’un coneixement precís de l’abast i la forma de la problemàtica en la realitat municipal sobre el qual es vol intervenir és un element fonamental per a garantir la seva efectivitat:

– Quin és el nombre de persones que s’hi veuen afectades?
– A quins col·lectius pertanyen?
– Quines característiques socioeducatives presenten?
– Quines són les causes i les conseqüències principals?
– Quins recursos se’ls ha ofert fins al moment?

Pràctiques inspiradores