Aquest servei socioeducatiu té per objectiu refer trajectòries educatives per a joves d’entre 16 a 21 anys que han interromput el seu itinerari en l’etapa obligatòria (AEP) o en l’etapa postobligatòria.

L’Em2o ofereix als participants:

  • Construir el seu recorregut formatiu ajustat a les seves necessitats i interessos, comptant amb l’acompanyament d’un/a tutor/a de referència.
  • Formacions tècniques professionals.
  • Un equip de professionals interdisciplinari format per persones de l’àmbit de l’educació, l’orientació laboral, la psicologia i el treball comunitari.
  • Generar espais d’orientació, acompanyament i suport educatiu.
  • Accés a diferents nivells educatius i acreditacions professionals.

Tot i ser de titularitat municipal, el servei és proporcionat per una entitat del tercer sector.