Clau de Pas, impulsat per la Comarca d’Osona i amb presència tant a Vic com a Manlleu, té com a propòsit la reinserció educativa per a joves més grans de 18 anys, proporcionant un espai per treballar l’orientació i definició de projecte vital, professional i formatiu.

Durant els 6 mesos de durada del projecte, aquest s’estructura en dues fases diferenciades:

  • Primera part: Blocs d’orientació i competències transversals.
  • Segona part: Competències tècniques.

En cas de superar aquesta segona part, aquesta podrà ser convalidada per les corresponents unitats formatives si el jove es matricula posteriorment a un Cicle Formatiu de Grau Mig.

Un tercer mòdul de 200h permet als participants realitzar una formació tècnica especialitzada.

En els seus dos cursos d’existència han atès al voltant de 40 joves de forma integral i han prestat serveis de seguiment i acompanyament a uns 30 joves més.