Aquesta associació agrupa a més de 30 socis a nivell nacional, entre elles escoles però també altres entitats.

Les seves accions es basen en 4 grans pilars:

  • Formació amb itineraris flexibles i individualitzats.
  • Acompanyament integral amb reforç en competències bàsiques i laborals
  • Suport en les demandes socials, posant especial atenció als joves més vulnerables.
  • Experiència pràctica garantida a través del vincle estret amb el món empresarial i la feina en xarxa.