L’Ajuntament de l’Hospitalet amb col·laboració amb “Planeta Formación y Universidades” ha creat una convocatòria de 279 places becades per a la realització d’estudis homologats no obligatoris amb la finalitat de millorar el nivell formatiu dels joves i facilitar-ne la inserció social i laboral.