10.06.2024

En una clara aposta per l’educació inclusiva, Iván Sanz, tinent d’alcaldessa de l’Àrea d’Acció Comunitària Inclusiva de l’Ajuntament de Badia del Vallès, ens presenta el seu Pla contra l’Abandonament Escolar Prematur. Sanz subratlla la importància d’aquest Pla per garantir que tots els joves del municipi tinguin les mateixes oportunitats d’èxit educatiu.

Principals característiques del Pla:

  1. Tutories personalitzades: “Proporcionem tutories adaptades a les necessitats individuals dels estudiants per detectar i solucionar problemes a temps.”
  2. Participació activa de la comunitat: “La col·laboració entre escoles, famílies i serveis municipals és fonamental per crear una xarxa de suport robusta.”
  3. Programes extraescolars: “Promovem activitats que fomentin l’interès per l’aprenentatge i el desenvolupament personal, mantenint els joves motivats.”

Consells per altres municipis que vulguin plantejar un Pla contra l’AEP:

  1. Impulsar la implicació de tots els actors: “És crucial que tots els sectors implicats treballin junts per assolir els objectius del Pa.”
  2. Flexibilitat i adaptabilitat: “Cada municipi ha d’ajustar les seves estratègies a les necessitats específiques de la seva població.”
  3. Seguiment i avaluació constants: “Implementar un sistema de seguiment rigorós per ajustar les accions segons els resultats obtinguts.”

Iván Sanz finalitza amb un missatge inspirador: “Amb esforç i compromís, podem assolir el Zero Abandonament Escolar i garantir un futur millor per als nostres joves.”

Cal destacar l’esforç comunitari i les estratègies pràctiques que Badia del Vallès està implementant per combatre l’abandonament escolar, oferint una guia inspiradora per a altres municipis que desitgin emprendre una iniciativa similar.

Vols saber-ne més?