Aquestes experiències posen de manifest diverses solucions provades arreu del país que demostren que l’abandonament escolar no és una fatalitat.

Aquestes experiències posen de manifest diverses solucions provades arreu del país que demostren que l’abandonament escolar no és una fatalitat.

Però com ho fan aquestes experiències per reduir l’AEP? Què podem aprendre sobre com fer una bona detecció i seguiment de l’alumnat amb risc d’abandonar? Quines solucions serveixen per recuperar l’alumnat que es despenja del sistema educatiu? Quina informació és necessària per planificar i articular els recursos d’un territori contra l’abandonament? Què ens diuen aquestes iniciatives sobre què funciona en l’orientació transicional? Quins són els ingredients clau per ajudar a trencar les barreres econòmiques que impedeixen continuar estudiant? Amb beques n’hi ha prou? Quines d’aquestes iniciatives o estratègies es poden transferir a altres territoris? Quines condicions les fan possibles? Quins són els actors cridats a la lluita contra l’abandonament?