Proposem una agenda de xoc per reduir dràsticament el nombre de nois i noies que no finalitzen els estudis secundaris a Catalunya, i accelerar el procés cap a la pràctica erradicació de l’abandonament escolar prematur al nostre país.