11.06.2023

Alicia Segura, Tècnica d’Educació, Infància i Joventut de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, parla de els aspectes d’èxit de l’Estratègia Local contra l’Abandonament Escolar Prematur del seu municipi.

“L’abandonament escolar prematur no només afecta a l’àmbit educatiu. És multidimensional. Per tant, hi ha molts aspectes que s’han de treballar. Molts serveis de l’ajuntament que treballen amb nosaltres no estan directament relacionats amb l’àmbit educatiu, però contribueixen en la prevenció de l’abandonament”.

Vols saber-ne més?