És un exemple excel·lent de pla de treball comú i sistemàtic de ciutat per afavorir l’èxit escolar a tot l’alumnat des de la diversificació curricular de 3r i de 4t d’ESO.

Es tracta d’un recurs d’atenció a la diversitat i la inclusió adreçat a tot l’alumnat d’ESO dels centres públics de la ciutat.

El programa treballa d’adquisició de competències bàsiques mitjançant aprenentatges competencials oferint a l’alumnat diferents propostes educatives.