La Xarxa 16-21 de l’ajuntament d’Olot parteix d’una mirada individualitzada i coordinada i té com a objectiu principal orientar i acompanyar l’alumnat en el procés de construcció de les seves trajectòries d’èxit educatiu i personal.

Alhora, aquesta pràctica és altament rellevant per dues qüestions: presenta un enfocament específic sobre l’alumnat en situació de vulnerabilitat – i en conseqüència, aquell amb major risc d’AEP – així com un abordatge mulstisectorial (Educació, Ocupació Juvenil, Acció Social…) que posa de manifest la importància de les accions coordinades.

La Xarxa 16-21 respon a la necessitat de detectar i fer seguiment dels i les joves d’entre 16 i 21 anys que no estan vinculats a cap recurs formatiu, així com d’identificar buits formatius i necessitats sense atendre al municipi.

Les seves accions principals són l’actuació de la base de dades, la sistematització d’un banc de recursos i serveis formatius amb actualitzacions continuades i el desenvolupament de tasques d’orientació i derivació d’aquest jovent adequada als seus interessos i necessitats, ja provinguin de recursos formatius específics com d’altres serveis amb qui té contacte La Xarxa.