Per millorar la finalització dels estudis de formació professional, el govern finlandès va crear uns indicadors d’alerta i intervenció primerenques que es basen en:

1. Plans de desenvolupament de competències personals (incloent cronogrames d’implementació, competències adquirides i autoavaluació).

2. Inici de sessió i ús de diverses eines i entorns d’aprenentatge

3. Qüestionaris mòbils setmanals enviats als telèfons cel·lulars dels estudiants.

4. La retroalimentació dels estudiants proporcionada a través del sistema. A Hèlsinki, es va desenvolupar un sistema basat en IA (AI-HOKS) per ajudar els estudiants de FP a graduar-se (i limitar-ne els riscos d’abandonament).

El seu objectiu principal és identificar com més aviat millor les circumstàncies i la fase d’aprenentatge en què els estudiants probablement necessitaran suport, i proporcionar suport automatitzat i semiautomàtic (p. ex., orientació mòbil).