23.06.2023

Mònica Palau és Tècnica d’Educació de l’Ajuntament d’Olot. Des del municipi es posa en marxa el projecte Xarxa de detecció d’abandonament escolar 16-24, que pretén visibilitzar la situació dels nois i noies de la comarca que es troben sense recurs formatiu i, a la vegada, vol generar ofertes en funció de les necessitats i mancances que es detecten en l’educació postobligatòria.

“Un dels aspectes clau per tirar endavant una mesura com aquesta és el suport institucional: la implicació, el compromís i la generositat de tots els agents de la comunitat educativa que estan implicats en prevenir l’abandonament escolar prematur, especialment el Departament d’Educació”.

Vols saber-ne més?