En aquesta ciutat, es realitzen estudis de predicció de l’AEP al 9 grau, que a Catalunya seria equivalent a 2n de la ESO. Es considera, a partir de l’evidència científica, que el rendiment escolar en aquest curs és predictor del rendiment en l’educació secundària i per tant, de la possibilitat de graduació o abandonament.

Aquests estudis es basen tant en l’anàlisi de bases de dades administratives com els registres de matrícula dels estudiants (el seu nivell d’escolar i grau); informació de fons (raça, gènere, nivell de pobresa del barri i estatus d’educació especial); resultats de les proves estandarditzades tant de primària com de secundària; i les notes i els expedients de batxillerat.

A més, l’estudi té accés a les dades del National Student Clearinghouse sobre la matrícula universitària, de manera que pot determinar també la continuïtat en els estudis universitaris.