Plataforma Zero Abandonament

Uneix-te a un dels 6 reptes de la Plataforma per sumar esforços i contribuir a assolir un país de Zero Abandonament escolar!

Reduir l’abandonament ens interpel·la a tots i a totes. Per aconseguir-ho, calen mesures precises i intencionals, dirigides a prevenir i compensar l’abandonament de l’alumnat més vulnerable.

Des de molts municipis ja s’estan impulsant iniciatives i mecanismes per revertir aquesta situació.

La Plataforma de reptes i solucions Zero Abandonament és una crida als municipis i a tota la comunitat educativa per reduir la xacra de l’abandonament escolar prematur. Un espai on compartir propostes i aprenentatges sobre què funciona als nostres municipis contra l’abandonament i per explorar i activar, de manera col·lectiva, noves estratègies que el redueixin.

Per qualsevol consulta sobre la plataforma, podeu contactar al nostre correu electrònic:

zeroabandonament@fbofill.cat

Com podem organitzar un sistema de detecció i seguiment de perfils en risc d’abandonament?

Com impulsar i liderar un ecosistema local que cooperi i es comprometi amb la lluita contra l’AEP?

Com garantir un sistema d’ajuts i beques perquè cap alumne es vegi forçat a trencar els seus itineraris formatius per qüestions econòmiques?

Com podem garantir que tots els i les joves dels nostres municipis reben els suports necessaris per tenir una experiència d’èxit educatiu que els motivi a continuar estudiant?

Com garantim la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’orientació i acompanyament acadèmic-professional adaptat a les necessitats de tot l’alumnat?

Com impulsem des dels municipis noves oportunitats socials i educatives per a joves que han sortit del sistema educatiu i necessiten metodologies innovadores i restauratives?