ZERO descoordinacio

A l’hora d’organitzar i planificar els recursos del territori per tal de reduir l’AEP

Com impulsar i liderar un ecosistema local que cooperi i es comprometi amb la lluita contra l’AEP?

Garantir l’existència de la màxima quantitat i diversitat de recursos i oportunitats per assolir amb èxit els estudis secundaris postobligatoris és una tasca clau en la lluita contra l’AEP.

S’ha de poder donar respostes individuals als i les joves en risc d’abandonament escolar d’una forma integral, tot maximitzant recursos, programes i serveis.

Es requereix una visió compartida de la problemàtica entre els diferents agents del territori així com el consens i un fort lideratge.

 • Com definim col·lectivament les fites a assolir en base a una diagnosi compartida?
 • Com definim una estratègia clara, gradual i amb objectius finalistes, creant sentit d’urgència i de propòsit compartit i amb un compromís polític que es mantingui en el temps?
 • Quins agents s’han d’involucrar en un ecosistema local de prevenció de l’AEP? I quin rol i lideratges han de jugar?
 • Quines oportunitats es poden crear des de l’ecosistema?
 • De quins recursos educatius disposa l’alumnat en situació de risc d’AEP al territori? On es troben i quins requisits – d’accés i permanència – s’exigeixen?


La planificació estratègica resulta essencial per plantejar objectius i projectar solucions concretes contra l’AEP.

Què podem fer

 • Planificar estratègicament les accions locals contra l’AEP de tal forma que combinat amb la idea d’una major detecció dels indicadors de risc, es puguin individualitzar les actuacions d’acord amb els recursos locals.

 • Identificar els recursos del territori i elaborar circuits unificats de transició acadèmica-professional amb especial focus en l’atenció als i les joves en risc d’abandonament escolar prematur que hagin abandonat els estudis.

   

 • Des del Departament d’Educació, crear un Pacte Nacional Contra l’Abandonament Escolar Prematur que harmonitzi objectius, estratègies i governabilitat i aporti els recursos necessaris.

Pràctiques inspiradores

EE.UU: Grad Nation - America’s Promise Alliance

Als EE.UU s’ha creat una gran aliança entre actors contra l’AEP. Aquesta aliança nacional està formada per unes 350 organitzacions nacionals sense ànim de lucre, empreses, comunitats, educadors i legisladors, implicades en la reducció de l’abandonament escolar.

La campanya Grad Nation, llançada a l’any 2010, n’és una peça central.

Més informació
Espanya: Plan para la reducción del abandono escolar temprano

L’any 2015, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, des de la Dirección General de Formación Profesional i la Subdirección Gneral de Aprendizaje a lo Largo de la Vida va elaborar un pla contra l’AEP al voltant de tres dimensions: accions preventives, accions reactives i accions compensatòries. Les mesures que proposa són d’àmbit general. El document marc aporta un model pel disseny de plans específics.

Més informació
Castilla-La Mancha: Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano

Aquesta comunitat autònoma, amb el finançament del Fons Social Europeu+, ha desenvolupat un pla específic que compren accions de reforç educatiu a les etapes d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, la finalitat de les quals és aconseguir el màxim desenvolupament personal, profesional, social, intel·lectual i emocional de tot l’alumnat. El Pla està adreçat a l'alumnat matriculat en centres sostinguts amb fons públics i consta dels següents programes:

 • Prepara-T: Reforç de competència en primària, especialment de cara a la transició a l’ESO.
 • Il·lusiona-T: Reforç de competències educatives a 1er , 2on i 3er de l’ESO).
 • Titula-S: Refoç de competències a 4rt d’ESO i 1er 2n de Batxillerat.

Més informació
Viladecans: Missions 2030
Abandonament Escolar 0

L’Ajuntament de Viladecans ha obert un procés participatiu a la ciutat en el marc de les Missions 2030. Una d’elles és la Missió d’Abandonament Escolar 0. El treball per missions és un model innovador que s’està començant a utilitzar a la Unió Europea, per tal de sumar el talent d’un territori per assolir un objectiu. És un model per estimular la participació i la creativitat i la transversalitat, que impulsa solucions de baix cap a dalt.

Més informació
Santa Coloma de Gramenet

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha elaborat: L’Estratègia Local contra l’Abandonament Escolar.

Més informació