02.10.2023

El 7 de setembre de 2023, Amposta es va convertir en amfitriona de la Plataforma Zero Abandonament. En el marc del programa “Camins d’aprenentatge cap al Zero Abandonament“, en el qual visitem municipis inspiradors contra l’AEP, vam poder explorar com Amposta s’està convertint en un model a seguir a Terres de l’Ebre. Això gràcies al lideratge polític de la regidoria d’educació, el treball transversal entre àrees de l’Ajuntament, la dedicació de la seva comunitat i el paper fonamental de la Fundació Gentis.

La jornada va començar amb una trobada amb la regidora d’educació d’Amposta, Núria Marcos, i amb representants de l’àrea de Joventut i de Serveis Socials. Des del principi, va quedar clar que Amposta està fermament compromesa amb aturar l’AEP des d’una mirada interdisciplinària. Com si es tractés d’una activitat a l’aula, asseguts tots i totes en rotllana, ens van proporcionar una visió completa de la situació en el municipi i com estan implementant estratègies efectives per revertir-la.

Un dels aspectes més destacats de les accions dutes a terme des de l’ajuntament és la creació de la Taula Socioeducativa, una plataforma que reuneix tots els actors socioeducatius de la ciutat amb la premissa que només treballant junts es pot aturar l’AEP. A més, s’han creat les comissions d’absentisme a les escoles, que involucren Inspecció, la direcció de l’escola, l’Equip d’Atenció Bàsica (EAB) i altres agents comunitaris, com els serveis socials. Després de la formació d’aquestes comissions, es va establir un pla local contra l’abandonament escolar per abordar de forma ampla la complexitat del fenomen de l’AEP. .

Des de Joventut, es va destacar l’alt percentatge d’alumnes que no completen l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) a Amposta, una xifra que els va portar a crear la Taula Socioeducativa. També van ressaltar la importància de generar i visualitzar informació per posar el problema al centre de l’atenció i crear la necessitat de lluitar per revertir-lo. Una de les contribucions més significatives de l’Ajuntament ha estat la creació d’un clima de transparència recolzat per la recerca, amb l’objectiu de generar responsabilitat i trobar solucions.

Llegeix més: L’orientació i el treball en xarxa, claus per aturar l’AEP: el cas del Prat de Llobregat

Fundació Gentis, un agent clau en la transformació a Amposta

Després d’obtenir una visió general de la situació en el municipi i de com estan invertint els seus recursos, ens vam dirigir a la segona parada del dia: la Fundació Gentis, que juga un paper crucial a Amposta i les Terres de l’Ebre en termes d’inclusió i transformació. Marta Cid, la directora de la fundació, va compartir la seva passió:

“Des del principi, sempre vam voler formar part d’una xarxa amb l’objectiu de transformar l’entorn. Estem presents a tot Catalunya i ens inspira acudir allà on ens necessiten, perquè significa que no hi ha ningú més fent el que fem nosaltres; volem aportar coneixement i que ho facin seu. No volem quedar-nos, perquè si ens quedem, significa que no hi ha transformació”.

A més, va assenyalar que Gentis tria treballar a les Terres de l’Ebre perquè és una zona rural amb major exclusió i, per tant, més abandonament escolar. A més, està lluny dels centres de decisió, com Barcelona, la qual cosa provoca que les polítiques educatives no s’ajustin a la realitat dels municipis. “Gentis es reivindica com a element revolucionari i de veu per les Terres de l’Ebre”, va afegir Marta Cid.

La Fundació Gentis ha creat una escola de Noves Oportunitats que ofereix formació personalitzada per millorar l’ocupabilitat i el desenvolupament social i competencial dels joves. En aquesta escola, els estudiants poden obtenir certificats de professionalitat en àrees com perruqueria o muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques, per exemple. A més, en aquests cursos no es defineix un calendari, la qual cosa significa que cada estudiant disposa del temps que necessiti per adquirir les competències definides. El percentatge de reinserció educativa a Amposta és molt alt, gràcies als esforços de Gentis per identificar els estudiants que no van completar l’ESO.

Per finalitzar la jornada, ens vam traslladar al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre, on el municipi desenvolupa el projecte Arrela’t, una iniciativa de mentoria esportiva que, inicialment, estava destinada a menors no acompanyats per combatre l’aïllament social.

Aquest projecte utilitza la mentoria esportiva com una eina d’intervenció per a joves en risc d’exclusió, oferint 15 beques als participants derivats de serveis socials per practicar qualsevol esport en algun club del municipi. Totes les despeses dels participants en el projecte estan cobertes per la beca, ja sigui material esportiu, fitxes federatives…,  ja que els costos del projecte els finança la mateixa entitat, juntament amb l’administració pública i privada i l’empresa Remsa.

A la vegada, el programa els proporciona mentoria per part de voluntaris que provenen dels mateixos clubs amb l’objectiu de crear vincle amb els i les alumnes i esdevenir un referent positiu.

Aquest model de mentoria esportiva ha servit a molts alumnes per regularitzar la seva situació d’assistència a l’escola, i exerceix com una eina per suplir les desigualtats educatives que es generen en temps extraescolar. A causa de l’èxit del programa, el model s’implementarà l’any que ve a 14 municipis d’arreu de Catalunya.

Llegeix més: Què fan als altres països europeus per reduir l’AEP? Elements per avançar cap a una política integral contra l’abandonament

Les set idees clau

Sense cap dubte, la jornada a Amposta ha revelat una sèrie d’aprenentatges fonamentals en la lluita contra l’abandonament escolar prematur que poden servir d’inspiració per d’altres municipis. Podem destacar els següents punts clau:

  • Compromís i col·laboració: Amposta ha demostrat un fort compromís en la lluita contra l’abandonament escolar. La cooperació entre diferents àrees de l’Ajuntament, altres actors municipals i la Fundació Gentis és un exemple de com treballar junts és essencial per abordar aquesta qüestió complexa.
  • Taula Socioeducativa: La creació d’una Taula Socioeducativa per agrupar i vincular tots els actors socioeducatius de la ciutat és un exemple d’estratègia eficaç. Aquesta col·laboració ajuda a identificar les necessitats dels estudiants i a coordinar els esforços per abordar-les.
  • Comissions d’Absentisme: La implementació de comissions d’absentisme a les escoles, amb la participació d’agents diversos, és un enfocament integral per abordar l’abandonament escolar. Aquesta estratègia permet avaluar i abordar els casos d’absentisme de manera més efectiva.
  • Pla Local contra l’Abandonament: La creació d’un pla local específic per aturar l’abandonament escolar és un dels elements més destacats d’Amposta. Aquest pla s’adapta a les necessitats particulars del municipi i demostra que encerta en l’enfocament del problema.
  • Escola de Noves Oportunitats: La Fundació Gentis ofereix formació personalitzada i flexible per als joves, adaptant-se a les seves necessitats individuals. Aquest enfocament ha demostrat un alt percentatge d’èxit en la reinserció educativa dels estudiants.
  • Mentoria esportiva amb el projecte Arrela’t: El projecte Arrela’t utilitza la mentoria esportiva com a eina per a la inclusió i la prevenció de l’abandonament escolar. Aquesta estratègia es basa en la creació de vincles positius amb els joves i s’ha mostrat com una manera efectiva de mantenir-los connectats amb l’educació. Al mateix temps, implica a diferents entitats esportives, famílies i infants de tot el municipi, contribuït a generar una missió compartida i solidària contra l’AEP.
  • Expansió del model: L’èxit del programa Arrela’t a Amposta ha obert la porta per a la seva implementació a altres municipis. Aquesta expansió demostren que les bones pràctiques poden ser replicades i tenir un impacte més ampli.

Amposta i la seva col·laboració amb la Fundació Gentis ens ofereixen una lliçó valuosa sobre com abordar l’abandonament escolar prematur. La clau rau en la cooperació, la personalització de l’educació i la creació de programes efectius que connectin amb els joves en risc d’exclusió. Aquesta experiència és una inspiració per a altres municipis que busquen reduir l’abandonament escolar i millorar les oportunitats educatives dels seus joves.

Vols saber-ne més?