12.07.2023

Gloria Martori i Manoli Gallardo, de l’Ajuntament de Sant Celoni i implicades en el projecte RUMB, ens parlen sobre aquesta iniciativa que ofereix un servei d’orientació i acompanyament per a joves. Es centra en temes de formació, elecció d’itineraris… i, a la vegada, vol convertir-se en un servei de referència on els joves puguin adreçar inquietuds, reptes i dubtes.

Manoli Gallardo apunta:

“Els principals aspectes que ha de tenir un municipi per portar a terme un servei com aquest ha de ser la voluntat. La voluntat, per una banda, política, de crear un servei i de posar els recursos que siguin necessaris, i la voluntat tècnica, per l’altra, de liderar i desenvolupar accions concretes referents a l’orientació”.