20.02.2024

07/03/2024
10:30h – 13:00h

Hub Social, C/Girona 34, Interiors, Barcelona

Inscriu-te a l’acte!

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) representen una peça fonamental en la lluita contra l’abandonament escolar prematur (AEP) a Catalunya.

Amb l’objectiu de proporcionar una sortida positiva als joves en risc d’abandonar els estudis, aquests programes ofereixen formació professionalitzadora i orientació laboral a més de set mil joves, obrint les portes cap a la continuïtat dels estudis i un futur laboral prometedor. El paper de les administracions locals és crucial en l’avaluació de les necessitats locals i en la definició de propostes per configurar l’oferta anual de PFI. Les aliances amb les entitats de tercer sector i el treball col.laboratiu, són també una peça clau en la proporció d’aquest tipus de programes.

Aquesta nova jornada de Plataforma Zero Abandonament pretén posicionar políticament la necessitat d’una articulació dels PFI en el sistema educatiu per tal que esdevinguin una peça clau en la reducció de l’abandonament escolar. És una oportunitat per compartir la diagnosi sobre la situació actual dels PFI i debatre propostes d’acció per transformar el model actual en una via educativa imbricada en el sistema educatiu, amb una millor configuració i provisió de l’oferta, en cooperació amb el món municipal.

  • Però, com podem avançar cap a una nova generació de PFI que contribueixi a solucionar l’abandonament dels estudis?
  • Quines accions cal emprendre i què hi pot fer l’administració local?
  • Quin és l’encaix actual dels PFI en el sistema educatiu?
  • Quin és el rol de l’àmbit local en la configuració d’aquesta oferta?
  • Com es valora la situació actual dels PFI?
  • Quins són els seus límits i les seves potencialitats?
  • Quin balanç fem en termes de continuïtat formativa i d’inserció professional de l’alumnat que hi participa?

A la primera part Xavier Farriols, co-autor de l’estudi “Els programes de formació i inserció i les administracions Locals”, compartirà els resultats d’aquest treball, tot abordant algunes qüestions centrals com ara quina és la situació actual dels PFI a Catalunya; quina és la incidència de les administracions locals en els PFI?; quins són el punts febles d’aquests programes? Ens plantejarà també un sèrie de mesures i accions per fer del PFI una veritable opció formativa que millori la continuïtat del estudis i la professionalització de l’alumnat en risc d’abandonament escolar prematur.

A la segona part comptarem amb una Taula Rodona moderada per Elena Sintes, cap de projectes de la Fundació Bofill, on es debatran els aspectes i propostes claus de l’estudi amb tant amb representants del Departament d’Educació i la SG de Formació Professional, com dels experts de l’àmbit municipal amb la Diputació de Barcelona i ajuntaments, i amb els centres de formació professional.

A la Fila Zero, incorporarem l’experiència de les entitats del tercer sector social i de les escoles de segones oportunitats, grans coneixedores de l’alumnant que cursa aquestes formacions.

Programa:

10:30 – Benvinguda: Rosalina Alcalde, Dra. Plataforma Zero Abandonament.

10:40 – 11:00 – Ponència de Presentació “Els Programes de Formació i Inserció i les administracions locals”, Xavier Farriols, coautor de l’informe amb Francesc ColoméJosep Francí i Oriol Homs de l’equip FPXXI.

11:00h – 12:00h – Taula de Debat: Moderació a càrrec d’Elena Sintes, cap de projectes de la Fundació Bofill.

12:00h -12:30h – Preguntes i tancament de l’acte

12:30-13:00 h Espai Vermut

Per saber-ne més: