27.11.2023

El 22 de novembre de 2023, a la Plataforma Zero Abandonament vam tenir el privilegi de visitar Viladecans i descobrir per què s’ha convertit ja en un municipi abanderat en la lluita contra l’AEP a Catalunya.

L’acte, celebrat a Can Calderon, ens va permetre conèixer no només la vocació de la ciutat en la lluita perquè el jovent no abandoni els estudis, sinó també la d’esdevenir-ne un referent territorial, nacional i europeu. “Per a Viladecans, l’educació és una estratègia de ciutat i volem implicar-hi tothom”, deia l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, en la seva intervenció; “hem de ser capaços entre tots i totes de generar projectes, dinàmiques i compromís per superar aquesta situació tant difícil”. 

Ruiz, a més, va destacar el paper de Viladecans com a ciutat coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educaduras (RECE), tot anunciant l’objectiu “d’impulsar una plataforma a tota Espanya i Europa perquè la propera missió que llanci la Unió Europea sigui la de l’abandonament escolar zero”. 

L’Escola de Noves Oportunitats, punta de llança a Viladecans

Posteriorment, vam descobrir l’Escola de Noves Oportunitats (ENO), un agent cabdal de Viladecans en la lluita contra l’abandonament escolar. Nascuda al 2020 com una iniciativa pionera entre els municipis del Delta del Llobregat, l’ENO ofereix orientació educativa a joves de 16 a 24 anys desorientats o desmotivats amb els estudis, centrant-se en aspectes com l’autoestima, la confiança, l’autoconeixement o els interessos personals a l’hora d’ajudar-los a trobar el seu camí en una direcció o una altra. 

En l’últim any, un 92 % dels i les joves que han passat per l’ENO s’han inserit d’una manera o una altra d’acord amb els seus objectius. D’aquests, un 53 % ha entrat al món laboral, mentre que un 39 % ha continuat formant-se. De la resta de participants, només un 3 % es troba encara inactiu.

Una eina que es basa en sis elements clau:

 • El paper del jove com a centre de la intervenció
 • Procés d’orientació adaptat a la necessitat i interessos dels joves
 • Atenció personalitzada amb mòduls flexibles segons el punt de partida i els interessos dels joves
 • Visió integral en col·laboració amb els agents
 • No hi ha preinscripcions (Open): matrícules obertes tot l’any
 • Amb la presència de mòduls transversals: emprenedoria, educació emocional, tecnologies de la informació…

Després d’obtenir aquesta visió general de la situació en el municipi i de com estan invertint els seus recursos, vam tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà la feina que els i les professionals de Viladecans fan a l’ENO. Primer, a través d’una visita a l’exposició gamificada “Dissenya la teva aventura”, una eina que fan servir per definir els itineraris formatius dels joves i les seves capacitats a través d’un joc de rol.

I posteriorment, vam descobrir l’Eno-Lab, una eina per apropar els i les joves a les noves tecnologies, i vam gaudir d’un taller d’impressió 3D per part dels seus motivats alumnes.

El treball en xarxa en la reducció de l’abandonament escolar prematur

A l’última part de la visita se’ns va mostrar un dels elements clau que fan a Viladecans puntera a Catalunya en la lluita contra l’Abandonament Escolar Prematur: la seva manera de treballar en xarxa, amb tots els agents del municipi implicats per solucionar aquesta problemàtica. 

Jordi Vidal, inspector d’educació de Viladecans, va assegurar que el seu gremi està 100% conscienciat amb aquesta problemàtica i s’estan implicant de manera conscient per millorar la qualitat del sistema educatiu. Formem part de les formacions escolars d’absentisme, vigilem els traspassos entre etapes… hem engegat un Grup Impulsor d’FP per compartir experiències, analitzar diagnòstics i dissenyar plans de treball el més individualitzat possible”, va enumerar com a propostes en què estan treballant per aconseguir-ho. A més, va assegurar que “el que diferencia Viladecans és que tots els agents estan apostant de forma decidida per l’educació  i per reduir l’abandonament escolar”.

Per la seva banda, Carmen Galán, orientadora de l’Institut de Sales, va destacar que el secret de la implicació de Viladecans és la detecció preventiva contínua i el treball que es fa en xarxa. “L’anar tots junts multiplica, no és fer un ús excessiu dels recursos”.

Mari Carmen García, tècnica de Prevenció d’absentisme de l’Ajuntament de Viladecans, va recalcar dos elements innovadors de la localitat: “Disposem de comissions d’absentisme amb diferents agents, on presentem dades trimestrals del municipi, del projecte d’absentisme i es debaten propostes que després generen grups de treball. A més, hem creat un protocol contra l’absentisme famílies – centre – serveis socials – comissió local (policia, inspectors, famílies, centres). En cas de no reconducció, es signa conforme el cas passa a Fiscalia”.

Esther López, Coordinadora Estratègica Educo-Professional de l’Escola Sagrada Família, va explicar els avantatges d’apostar per un model d’orientació de Beterlsmann, amb el projecte Xcelence al capdavant, a tota la ciutat. ““A través del programa Xccellence, treballem en una orientació preventiva i continuada en coordinació amb tots els agents clau que formen part de l’ecosistema de l’alumne, com les famílies. A més, hem donat un pes més important a les tutories i hem incitat als alumnes a implicar-se amb el centre educatiu. En definitiva, volem crear un clima positiu i segur per a l’alumne, donant importància la qualitat de l’educació”.

Finalment, Marta Estévez, cap d’estudis d’FP de l’INS Torre Roja, va voler donar valor a l’aposta de l’Ajuntament per la FP Dual. “Gràcies a l’Ajuntament, ara, ja tenim 30 alumnes. L’Ajuntament dedica part del seu pressupost a potenciar aquest programa i oferir beques. És un incentiu molt gran a nivell d’interès i motivació, que organitzem pensant en alumnes amb perfil professional en comptes d’alumnes amb unes notes brillants”.

Per acabar, Gisela Navarro, Tinent d’alcalde, presidenta de l’àmbit de ciutadania i regidora de cultura, comunitat, Educació i estratègia de Viladecans, va destacar que “la innovació i el treball en xarxa s’ha convertit en una necessitat i una manera de fer de la gent del municipi”. I va finalitzar amb una predicció: “Estic segura que assumirem a Viladecans l’Abandonament Zero abans de l’any 2030”.

Cinc idees clau per reduïr l’Abadonament Escolar a través de la visita a Viladecans

 1. Tenir clara voluntat política: Els principals actors polítics són els primers que s’han d’implicar i apostar per crear ciutats escola que garanteixi les oportunitats educatives de tothom
 2. Treball en xarxa sí o sí. Tots els agents del municipi han d’estar implicats i coordinats a l’hora de lluitar contra l’AEP. És clau.
 3. Ser agosarats i coherents. Cal experimentar amb noves estratègies educatives que atreguin els joves i els alumnes i els facin creure en una educació moderna i adaptada a les seves inquietuds i necessitats.
 4. És necessari crear aliances. Els municipis han de generar una relació simbiòtica entre el Departament d’Educació, escoles i instituts i l’acció municipal per anar tots a una i que l’ambient sigui favorable i positiu.
 5. Cal tirar a baix murs. Destrossar les barreres que separenDepartaments de l’acció política i social d’un municipi. És important incorporar promoció econòmica, joventut, cultura… i que treballin juntament amb Educació.