23.04.2023

Amb la Dra. Sofia Santos

Portugal ha aconseguit reduir l’abandonament escolar de manera contundent passant d’una taxa del  44,3% al 2001 fins al 5,9% actual, situant-se així en la mitjana europea. 

 • Quins factors i mesures ho han fet possible? 
 • Quin paper ha jugat l’ampliació de l’escolarització obligatòria fins als 18 anys?
 • Quin ha estat l’impacte de les diverses accions implementades?
 • Quin paper han tingut els municipis en la reducció de l’abandonament?
 • Quines lliçons podem extreure des de Catalunya?

El passat 3 de maig, la Plataforma Zero Abandonament convidava la Dra. Sofia Santosque entre el 2020 i el 2022 va ser assessora experta del Gabinet del Ministre d’Educació de Portugal en polítiques educatives, per donar-nos resposta a aquestes preguntes i a moltes altres.

Vols saber-ne més?

Què és la Plataforma Zero Abandonament?

Catalunya ha reduït les xifres d’abandonament escolar prematur (16,9 %) en els darrers anys, però continuem sent un dels territoris europeus on més joves abandonen els estudis, tant amb relació a Espanya (13,3%) com a la mitjana europea (9,7%). 

La Plataforma Zero Abandonament és un espai destinat a agents municipals i educatius  per compartir propostes i aprenentatges sobre què funciona contra l’abandonament i on poder explorar i activar, de manera colectiva, noves estratègies per assolir un objectiu comú: reduir la xacra de l’abandonament escolar prematur a Catalunya. 

Sobre quins reptes treballem?

 • #ZERO INVISIBILITAT. Com podem organitzar una estratègia de detecció i seguiment de perfils en risc d’abandonament?
 • #ZERO DESCOORDINACIÓ. Com impulsem i liderem un ecosistema local que cooperi i es comprometi amb la lluita contra l’AEP? 
 • #ZERO BARRERES ECONÒMIQUES. Com garantim un sistema d’ajuts i beques perquè cap alumne es vegi forçat a trencar els seus itineraris formatius per qüestions econòmiques?
 • #ZERO DIFICULTATS D’APRENENTATGE. Com garantim que tot l’alumnat dels nostres municipis rebi el suport necessari per tenir una experiència d’èxit educatiu que els motivi a continuar estudiant?  
 • #ZERO DESORIENTACIÓ. Com garantim la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’orientació i acompanyament acadèmic-professional adaptat a les necessitats de tot l’alumnat?
 • #ZERO IMPEDIMENTS AL RETORN. Com impulsem des dels municipis noves oportunitats socials i educatives per a joves que han sortit del sistema educatiu i necessiten metodologies innovadores i restauratives? 

Des de la Plataforma, fem  una crida oberta als municipis i a tota la comunitat educativa, incloent Ajuntaments, consells comarcals, entitats, fundacions… per lluitar contra l’abandonament escolar.