A Suècia la Llei d’escoles estableix que els alumnes han de rebre orientació abans de prendre decisions sobre el futur.

Aquesta llei també regula qui pot ser contractat com a orientador escolar.

Les universitats estan igualment obligades per llei a proporcionar orientació per a l’estudi i la carrera dels seus estudiants.

També les oficines del Servei Públic de Feina han d’oferir orientació als joves, als nouvinguts a Suècia i als que estan fora del mercat laboral.