Ajuntaments com el de l’Hospitalet compten amb el Programa d’Orientació Acadèmica (POA) dins el marc del Projecte Educatiu d’Entorn.

Aquest programa, centrat en l’alumnat amb un alt risc de no graduar-se amb l’ESO, compta amb quatre orientadores que ofereixen suport i orientació als instituts públics i centres concertats de la ciutat.