La Diputació de Barcelona ofereix als municipis recursos per dissenyar models de Ciutats orientadores, elaborat en el marc del projecte europeu Guiding Cities, per tal de promoure l’articulació de tots els agents, serveis i recursos d’orientació existents en un context local per acompanyar la ciutadania en les seves trajectòries educatives i professionals al llarg de la vida.