Aquesta comunitat autònoma, amb el finançament del Fons Social Europeu+, ha desenvolupat un pla específic que compren accions de reforç educatiu a les etapes d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, la finalitat de les quals és aconseguir el màxim desenvolupament personal, profesional, social, intel·lectual i emocional de tot l’alumnat. El Pla està adreçat a l’alumnat matriculat en centres sostinguts amb fons públics i consta dels següents programes:

  • Prepara-T: Reforç de competència en primària, especialment de cara a la transició a l’ESO.
  • Il·lusiona-T: Reforç de competències educatives a 1er , 2on i 3er de l’ESO).
  • Titula-S: Refoç de competències a 4rt d’ESO i 1er 2n de Batxillerat.