22.04.2023

Catalunya continua al capdavant dels països amb més joves poc qualificats i sense estudis postobligatoris, tot i haver reduït notablement les xifres d’abandonament escolar prematur en les darreres dècades. Només a l’any 2022, més de 97.000 joves no havien arribat a finalitzar estudis postobligatoris, una dada que situa l’AEP com un dels principals reptes pendents del sistema educatiu català.

Relacionat: Llegeix la notícia La Fundació Bofill engega una crida de país per reclamar un pla de xoc contra l’abandonament escolar

Més enllà de les xifres, l’AEP és un fenomen que genera clars impactes negatius en el desenvolupament socioeconòmic, laboral i vital dels i les joves que el viuen. Són joves que veuen reduïdes les seves oportunitats vitals, incloent aquí aspectes com l’accés a feines més qualificades, a una millor salut o a un cúmul més gran d’experiències satisfactòries, entre d’altres. Així, les persones sense estudis postobligatoris pateixen el doble d’atur i quatre vegades més possibilitats de tenir una feina manual no qualificada, amb la pèrdua d’oportunitats vitals que això suposa. A més, l’abandonament escolar té també un elevat cost social, que es calcula que pot ser de fins a l’1% del PIB.